Hong Kong Smart Design Awards > News & Highlights > Video & Publication

Publication

Publication

Hong Kong Smart Design Awards Directory 2012 -2018

   

Hong Kong Smart Design Awards 
Excellence On Parade 2012-2018


 
   

Awards Booklet

 
2019   2018
     
     
 
2017   2016
     
     
 
2015   2014
     
     
 
2013   2012